"Реликвата" - читать интересную книгу (Престън Дъглас, Чайлд Линкълн)

Дъглас Престън, Линкълн ЧайлдРеликвата

На Чарлз Кръмли Д. П.
На Лучи, за това, че тръгна с нас в пътешествието. И в памет на Нора и Гага. Л. Ч.