"Музей на страха" - читать интересную книгу (Престън Дъглас, Чайлд Линкълн)

Дъглас Престън, Линкълн ЧайлдМузей на страха

I. Костница