"Врагът" - читать интересную книгу (Чайлд Лий)

Лий ЧайлдВрагът

В памет на Адел Кинг
Всички герои в тази книга са измислени и всяка прилика с действителни лица е случайна.