Самая большая электронная читалка рунета. Поиск книг и журналов

Детский фольклор

Методика полевых работ и архивное хранение фольклорных, этнографических и лингвистических материалов: Материалы научно-практического семинара (Петрозаводск, 23-24 марта 2009 г.)Хабибуллина А.З. - Устное народное творчество: Учебно-методические материалы для студентов специализации ''Русский язык и литература в межнациональном общении''Пухова Т.Ф. - Полевая фольклорная практика: Учебное пособиеФеоктистова И.К. - Фольклор Сибири: Программа для студентов филологического факультета, обучающихся по специальности ''Русский язык и литература''Упор. В.Савчук. - У лузі калина так гарно цвіте. Збірник українських народних пісень.Знаки.155 стародавніх українських вишивокРудченко И. Я. - Народные южнорусские сказки. Выпуск II.Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 9. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа.Сумцов Н. Ф. - Хлеб в обрядах и песнях.Тарнович Ю. - Лемківщина. Матеріальна культура.Запорожская сторина. ч.1.Драгоманов М. - Нові українські пісні про громадські справи (1764 - 1880).Упор. С.Й. Грици. - Будь здрава, землице. Українські народні пісні про еміграцію.Масляк П. О. - Країнознавство. Підручник.Українське народне вбранняКолесса Ф. - Українські народні думи. Перше повне видання з розвідкою, поясненнями, нотами і знимками кобзарів.Красильников Ф. С. - Украина и украинцы (географическо-этнографический очерк).Українська народна творчість. Чумацькі пісні. Родинно-побутові.Спорудив М. Номис. - Українські приказки, прислів'я і таке інше. Збірники О. В.Марковича і других.Рудченко И. Я. - Народные южнорусские сказки. Выпуск І.Стельманчук Г. Г. - Традиційні головні убори українців.Гринченко Б. Д. - Из уст народа (малорусские рассказы, предания и пр.).Скуратівський В. - Дідух. Свята українського народу.Упоряд. Іван Франко. - Етнографічний збірник. Том X. Галицько-руські народні приповідки. Вип. І. (А - Відати).собранные П. П. Чубинским. - Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, Том 4.Гарасимчук Р. - Народні танці українців Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці.Зібрав Е. Кольбенгаєр в період з 1902 по 1912 - Взори вишивок домашнього промислу на Буковині.За ред. С. П. Павлюка. - Українське народознавство. Навч. посібник.Зібрав В. Гнатюк. - Етнографічний збірник. Том ХХV. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Т. IV. Казки, легенди, новели, історичні спомини з Банату.собранные П. П.Чубинским. - Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, Том 2.Ukraine. A Majestic and Impressive Programme.Рулін П. І. - Українська пісня в старовинному російському співанику. I - IV.Кулинич-Стахурська О. - Мистецтво української вишивкиSzuchiewicz W. - Huculszczyzna. Tom czwarty.Антонович В. и Драгоманов М. - Исторические песни малорусского народа. Том второй. Выпуск I.Максимович М. - Украинские народные песни. часть 1.Otfinoski Steven. - Nations in transition. Ukraine. Second edition.Етнографічний збірник. Том ХХІІІ. Галицько-руські народні приповідки. Том ІІ. Випуск І. (Діти - Квіти).Збірник народних пісень і дум.Матеріали до українсько-руської етнольоґії. Том 1.Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 2.Сокальский П. П. - Русская народная музыка (великорусская и малорусская).Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 10.Зібрав В. Лесевич. - Етнографічний збірник. Том XIV. Оповідання Р. Ф. Чмихала.За ред. М. Грушевського. - Етнографічні писання Костомарова.Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 8. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа.М. О. Максимович - Століття Малороссийских песен М. О. Максимовича.Етнографічний збірник. Том XIIІ. Галицько-руські народні леґенди. Т. ІІ. Зібрав Володимир Гнатюк.Етнографічний збірник. Том ХХVІІІ. Галицько-руські народні приповідки. Випуск IІI. (Рабунокь - Ячмінь).Зібрав Ф. Колесса. - Етнографічний збірник. Том ХХХІХ - ХL. Народні пісні з галицької лемківщини. Тексти й мелодії.