"Върху наноса" - читать интересную книгу автора (Петрович Горан)

Горан ПетровичВърху наноса

„Книги, които са чисти, са слепи. Аз съм готов да загреба, ако нямам под ръка молив… Бележките ще дадат душа на книгата.“ Милорад Павич